Go to content

Cookiebeleid

Ethias nv maakt op deze website gebruik van cookies en andere trackers (hierna ‘cookies’) om haar gebruikers performante diensten aan te bieden. Met deze cookies kan Ethias de inhoud van haar website aanpassen en reclameboodschappen tonen die afgestemd zijn op de behoeften en voorkeuren van haar gebruikers.

Conform artikel 129.1° van de wet van 13 juni 2005 (WEC) betreffende de elektronische communicatie wil dit Cookiebeleid (hierna “het Beleid”) duidelijke en precieze informatie geven over de soorten cookies op de website van Ethias en over de wijze waarop ze worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren.

Ethias gebruikt de persoonsgegevens die zij via deze cookies verkrijgt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en met de Privacy-clausule van Ethias.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De eigenaar van de site en de verwerkingsverantwoordelijke van de via cookies verkregen persoonsgegevens is:
Ethias nv
Rue des Croisiers 24,
B-4000 Liège
TVA BE 0404.484.654

Wil je meer weten over de manier waarop Ethias nv omgaat met de persoonsgegevens van haar gebruikers? Lees de Privacy-clausule van Ethias.

Wanneer is dit Cookiebeleid van toepassing?

Dit beleid is van toepassing op deze website.

Wat is een ‘cookie’?

Een cookie is een klein stukje informatie dat wordt bewaard in de browser of in het geheugen van je computer, tablet of smartphone. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Ze onthouden welke acties je hebt uitgevoerd op de website of de app en welke voorkeuren je hebt, zoals bijvoorbeeld je voorkeurstaal. Of ze houden bij waar je als gebruiker op een medium was gebleven. Bijna alle websites en apps maken gebruik van cookies.

Hoe gebruikt Ethias cookies?

Ethias gebruikt op haar Website de volgende cookies:

Essentiële cookies

Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren of te beveiligen. Ze zijn onontbeerlijk voor de goede werking van de Website. Je kunt ze niet weigeren als je onze Website wilt bezoeken.

WPML

  • _icl_visitor_lang_js, die 24 uur opgeslagen blijft
  • wp-wpml_current_language, die 10 jaar opgeslagen blijft
  • wpml_browser_redirect_test, die opgeslagen blijft voor de duur van de sessie

Cookie consent

  • wp-wpml_current_language, die 1 jaar opgeslagen blijft
  • wp-wpml_current_language, die 1 jaar opgeslagen blijft

Hoe kunt je je cookies beheren?

Bij een bezoek aan onze Website ontvang je een melding over het gebruik van cookies. Je kunt ongewenste cookies uitschakelen door een cookiebeheertool te installeren of via een van de onderstaande links:

Als je alle cookies uitschakelt, zal de Website niet goed kunnen functioneren en je gebruikerservaring niet kunnen verbeteren.

Je rechten als gebruiker

Ethias verwerkt systematisch persoonsgegevens conform haar Privacy-clausule en de Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 en de bestaande wetgeving inzake cookies en systemen voor informatieverzameling.

Elke gebruiker heeft het recht om:

  • via e-mail contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) van Ethias op het volgende adres DPO@ethias.be;
  • klacht in te dienen bij de toezichtautoriteit (www.dataprotectionauthority.be).

Wat bij wijzigingen?

Dit Cookiebeleid kan wijzigen. De meest recente versie vind je op www.ethias.be.

Ethias publiceert altijd de herzieningsdatum zodat elke gebruiker duidelijk kan zien vanaf wanneer de laatste versie van haar Cookiebeleid geldt. Ethias doet haar best om de gebruikers via haar communicatiekanalen te informeren over alle belangrijke wijzigingen in dit Cookiebeleid.

 

Laatste update: 31/05/2021