Go to content

Privacy-clausule

Bescherming van de persoonsgegevens

Ethias nv, als verwerkingsverantwoordelijke, verzamelt je naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres om je op de hoogte te houden van alle nieuws in Ethi’Hub, de innovatie-showcase van de Ethias-groep, en om al je informatieverzoeken te beheren.

Voor de verwerking van je persoonsgegevens is je toestemming vereist. Je kan deze te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verrichtingen uitgevoerd op basis van de geldig gegeven toestemming vóór de intrekking.

Ethias bewaart je persoonsgegevens enkel zolang ze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.

Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard blijven zolang je je niet uitschrijft via de uitschrijflink in de nieuwsbrieven.

Als je deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, worden je persoonsgegevens tot maximum 6 maanden na de laatste e-mailuitwisseling met Ethias nv bewaard.

In het kader van de bovenvermelde doeleinden kunnen je persoonsgegevens worden meegedeeld aan:

  • medewerkers van Ethias
  • medewerkers van andere entiteiten van de Ethias-groep
  • onze onderaannemers, met name onze IT-dienstverleners (NRB, Afélio, enz.)
  • de toezichthoudende autoriteiten en de Ombudsman van de Verzekeringen.

Je kunt inzage krijgen in je persoonsgegevens en ze laten verbeteren door een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een fotokopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart, te sturen naar:

Ethias nv
Data Protection Officer
Rue des Croisiers, 24
4000 Liège
DPO@ethias.be

In sommige zeer specifieke gevallen biedt de GDPR-verordening je de mogelijkheid om een beperking van de verwerking te vragen, een kopie van je gegevens te krijgen (recht op overdraagbaarheid) en de wissing ervan te vragen. Het recht om gegevens te wissen is echter niet absoluut

Iedere klacht kan tot slot worden gericht aan:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
B1000 Brussel
commission@privacycommission.be
Tel.: +32 2 274 48 00
Internetsite: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be