Go to content

Beveiliging van speeltuinen

Woning

Web en mobile mapping software voor het inventariseren en onderhouden van ruimtes en apparatuur.

De uitdaging

Het Koninklijk Besluit van 28 maart 2001 betreffende de exploitatie van speelplaatsen legt een hele reeks verplichtingen op inzake risicobeheer. Voor de exploitant vergt de naleving van deze wettelijke verplichtingen de uitvoering van een inspectie- en onderhoudsschema, met voortdurende controle van preventiemaatregelen en interventies.

De software voor het beheer van interventies belicht ongeplande operaties die op handen zijn, de operaties die te laat zijn of moeten worden voltooid. Een echte beslissingshulp! Yves Melot, Head of Ethias Services

De oplossing

Een web en mobile mapping software, gewijd aan de inventarisatie en het onderhoud van ruimtes en uitrusting

Door de expertise van Ethias op het gebied van preventie en die van Oxygis op vlak van inventarisbeheer te combineren, verkrijgt men een unieke tool die de gegevens van het inspectie- en onderhoudsschema integreert. Door deze gegevens in kaart te brengen, wordt de interventie van de teams op het terrein te vergemakkelijkt.

De exploitant houdt een geschiedenis bij van alle handelingen die volgens zijn inspectie- en onderhoudsplan zijn uitgevoerd, alsook een register van de risicoanalyse en de preventieve maatregelen. Daarenboven registreert hij ook elke melding van een incident of ongeval, zodat deze zo nodig aan de bevoegde autoriteiten kunnen worden doorgegeven.

De gebruiker kan op elk moment alle of een deel van de gegevens in het systeem exporteren in het gewenste formaat. Deze gegevens stellen hem in staat de verslagen en verklaringen op te stellen die nodig zijn om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en de kinderen te beschermen.

Bovendien kan men dagelijks aan de autoriteiten aantonen dat de speelplaatsen goed worden beheerd en zo dus aan hun vraag beantwoorden. Het risico dat men aansprakelijk zou worden gesteld wordt zo verkleind.

Personaliseer de speelplaatsinventaris

Dankzij de tijdsbesparing kan de exploitant zijn bestaande databank integreren in zijn online-inventaris. Een ander groot voordeel is dat de inventaris volledig op maat wordt gemaakt en verder gaat dan speeltoestellen, want hij kan ook bomen, banken, heggen, afvalbakken, enz. omvatten.

Ten slotte kan de exploitant ervoor kiezen om alle toestellen in zijn speelplaatsen op kaart- of lijstbasis te raadplegen. Deze optie stelt hem in staat de verschillende infrastructuren snel en efficiënt te identificeren en te lokaliseren.

Raadpleeg de technische fiche van een module, vanaf de app

De exploitant kan elk element van zijn patrimonium beschrijven en nuttige details toevoegen, zoals bijvoorbeeld het merk van een tokkelbaan, het model, het productiejaar, het referentienummer, enz. Hij kan ook afbeeldingen, plannen, foto’s of bestanden bijvoegen.

Zo kan het team de technische fiche voor een schommel of de risicoanalyse voor een glijbaan raadplegen, rechtstreeks op het terrein, dankzij de mobiele app.

De planning van interventies vergemakkelijken

De speeltuinbeheerder kan al zijn eenmalige acties gemakkelijk integreren in zijn onderhoudsschema. Maar de software helpt hem ook om al zijn terugkerende interventies te plannen, op basis van zijn inspectie- en onderhoudsschema: dagelijkse of wekelijkse inspecties, maandelijks of tweemaandelijks onderhoud, jaarlijkse periodieke controles, enz.

Vergemakkelijken van de uitwisseling van informatie

Door zowel een web- als een mobiele toepassing aan te bieden, vergemakkelijkt het platform de communicatie tussen de ploegen op het terrein, de operatoren die bevoegd zijn voor de planning en de directie. In alle richtingen zijn de instructies en de feedback duidelijk en gemakkelijk over te brengen.

Op die manier weet iedereen wat hij moet doen, wanneer hij het moet doen en hoe hij het moet doen. Het management heeft ook een overzicht van de follow-up en de uitvoering van de nodige herstellingen/onderhoud. Zij kunnen ook sneller en nauwkeuriger beslissingen nemen.