Go to content

Ethias Mobility & More

Mobiliteit

Mobiliteit ‘à la carte’ voor uw personeel, ongeacht het gebruikte vervoermiddel.

De uitdaging

Op weg naar of van het werk of tijdens professionele verplaatsingen kunnen zich allerlei problemen voordoen. Wat als er iets gebeurt op de trein, op de fiets of op de elektrische step?

De oplossing

Ethias Mobility & More werd bekroond met de Decavi-trofee 2021 voor innovatie

Met de innovatieve verzekering Ethias Mobility & More zijn de werknemers verzekerd op de weg naar en van het werk en tijdens hun professionele verplaatsingen, ongeacht het vervoermiddel dat ze gebruiken: zachte mobiliteit, openbaar vervoer of, in sommige gevallen, hun eigen voertuig. De verzekering geldt dus niet voor het vervoermiddel maar voor de reis zelf, ongeacht het vervoermiddel.

Heeft een werknemer hulp nodig na een ongeval of pech? Met de Ethias Mobility & More app kan hij of zij hulp vragen en rechtstreeks in contact komen met een adviseur. Snel en eenvoudig!

Ethias Mobility & More

Ethias Mobility & More is een multirisicoverzekering. U kunt kiezen uit 7 waarborgen.  Minimum twee waarborgen te onderschrijven (de gecombineerde onderschrijving van de waarborgen “Omnium dienstverplaatsingen” en “Omniumverzekering van het vervoermiddel” geldt slechts als één waarborg).

Bijstand

Uw werknemer fietst naar het werk en krijgt onderweg een lekke band

 • Ethias Mobility & More verleent bijstand: uw medewerker wordt opgehaald en de fiets wordt naar de fietshersteller gebracht.

Tijdens een dienstverplaatsing wordt een aansluitende trein plots afgeschaft.

 • Met Ethias Mobility & More kan uw medewerker een taxi bellen die hem/haar naar het dichtstbijzijnde station of het werk brengt. Ethias vergoedt deze taxikosten tot maximaal € 75 per schadegeval, maximaal 5 keer per jaar.
 • Deze waarborg komt niet tussen voor terugkerende pannes door slecht onderhoud en de bijstand die nodig is door een lege batterij.

Omniumverzekering van het vervoermiddel

Uw medewerker krijgt in het kader van zijn/haar opdracht of op weg van of naar het werk te maken met diefstal, brand of materiële schade aan zijn/haar vervoermiddel (zachte mobiliteit, car sharing en gebruik van een persoonlijk voertuig als gevolg van een onaangekondigde staking of onverwachte schrapping van een openbaar vervoermiddel).

 • Ethias Mobility & More vergoedt de schade met toepassing van een vrijstelling van € 50 voor de waarborg materiële schade.
 • Deze vrijstelling is niet van toepassing in geval van totaal verlies en in geval van schade door natuurkrachten of door aanraking met een dier. Deze waarborg komt niet tussen voor schade door slijtage.

Persoonlijke bezittingen

De laptop van uw medewerker wordt op de terugweg naar huis op de trein gestolen.

 • Ethias Mobility & More vergoedt de diefstal van persoonlijke bezittingen tot 1.200 €.
 • Deze waarborg komt niet tussen voor diefstal van cash geld.

Lichamelijke ongevallen

Uw medewerker breekt zijn/haar pols terwijl hij/zij op een elektrische step naar het werk gaat.

 • Ethias Mobility & More vergoedt de morele schade omdat uw medewerker zijn/haar favoriete sport niet meer kan beoefenen.
 • Deze waarborg komt niet tussen voor de verplaatsingskosten om naar de dokter te gaan en de parkeerkosten.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Uw medewerker rijdt op weg naar het werk iemand aan met de fiets. Tenzij hij/zij een familiale verzekering, zal hij/zij zelf de schade van de tegenpartij moeten betalen.

 • Ethias Mobility & More vergoedt de schade die uw medewerker aan derden berokkent.
 • Wij verlenen geen tussenkomst als er een wettelijk verplichte verzekering is.

Rechtsbijstand

Uw medewerker, die op weg naar het werk iemand met de fiets aanrijdt, zal zelf de eventuele gerechtskosten moeten betalen.

 • De rechtsbijstandsverzekering betaalt de gemaakte verdedigingskosten terug die noodzakelijk zijn om zich te verdedigen in een burgerlijke of strafrechtelijke procedure.
 • Wij verlenen geen tussenkomst voor boetes en minnelijke schikkingen in strafzaken.

Omnium Dienstverplaatsingen

U kunt eveneens de omnium van het persoonlijk voertuig van uw medewerker verzekeren wanneer hij/zij, in uw opdracht en met uw akkoord, professionele dienstverplaatsingen uitvoert.

 • Ethias Mobility & More dekt in dit geval de materiële schade aan het persoonlijk voertuig van uw medewerker, met inbegrip van glasbreuk.
 • Deze waarborg komt niet tussen voor de materiële schade die veroorzaakt werd aan derden.

Lees aandachtig de infofiche en de algemene voorwaarden voordat u een verzekering Ethias Mobility & More afsluit.

De verzekering Ethias Mobility & More is een multirisicoverzekering (omnium, bijstand, lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand) onderworpen aan het Belgisch recht. Het is een jaarcontract dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

Bent u niet tevreden? Dan kunt u een brief sturen naar Ethias, rue des Croisiers, 24 te 4000 LUIK, of mailen naar klachtenbeheer@ethias.be. Bij betwisting kunt u een klachtenbrief sturen naar de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel.

Wilt u gratis de algemene voorwaarden en/of een offerte ontvangen?
Neem contact op met onze commerciële dienst op het nummer 011 28 20 15 of mail naar privesector@ethias.be.