Go to content

Masana

Gezondheid

18% van de bevolking is ouder dan 65, 1 op de 3 mensen is chronisch ziek. De behoefte aan kwaliteitsvolle thuiszorg wordt dus almaar groter.

De uitdaging

Natuurlijk wil iemand die chronisch ziek is of wie een bepaalde leeftijd bereikt heeft graag zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving vertoeven. Niet alleen is dit aangenamer voor de patiënt, het zorgt er ook voor dat er meer ziekenhuisbedden beschikbaar blijven en de hulpdiensten ontlast worden. Thuisverpleging, mantelzorgers, ziekenhuizen, medische dienstverleners … willen hun zorgverlening op elkaar kunnen afstemmen om de hulpbehoevende – oudere persoon of chronisch zieke – zo goed mogelijk te kunnen helpen.

De oplossing

Kwalitatieve thuiszorg dankzij een veilige begeleiding door de E-Health oplossingen van Masana

Voor de verzorgenden en medische specialisten is er Masana. Verschillende zorg- en dienstenorganisaties worden via het platform aan elkaar gekoppeld om zo de coördinatie en het toezicht op de zieke of oudere persoon bij zijn thuis te optimaliseren. 

In dit ecosysteem staat de persoon die thuiszorg nodig heeft centraal, samen met de zorg- en dienstverleners aan huis die erbij betrokken zijn. 

Het Ecosysteem 

 • Alarm: In geval van afwijkende of spoedeisende gezondheidsparameters 
 • Verzorger: Ter ondersteuning van de medische follow-up, om de verzorgde persoon thuis te begeleiden 
 • Gezondheidsnetwerk: Masana is een co-site van het gezondheidsnetwerk, waardoor informatie beschikbaar is voor eerstelijnszorgverleners. 
 • Coördinatie: Coördinatie van thuiszorg en diensten aan huis. 
 • Ziekenhuizen: Medisch toezicht door specialisten op de begunstigde 
 • Aangesloten (medische) apparatuur: Ingebouwde apparatuur kit (thermometer, weegschaal, zuurstofmeter) maakt het beheer van 95% van de chronische ziekten mogelijk

De Functionaliteiten 

 • Takenbeheer: Aanbevolen takenlijst door het medische team 
 • Vragenlijsten: Ontvangst en verzending van alle soorten vragenlijsten (gezondheid, service, kwaliteit, enz.) 
 • Geneesmiddelen: Betere therapietrouw, melding en terugroepactie. 
 • Vitale Parameters: Handmatige of automatische instelling van parameters via verschillende aangesloten gecertificeerde medische apparaten geïntegreerd. 
 • Verbindingsnotitieboek: Optimale communicatie tussen de begunstigde en zijn dienstverleners. 
 • Tele-consult: Visuele uitwisseling met zorgverleners. 
 • Agenda: Visualisatie van afspraken, huisbezoeken en uit te voeren taken. 
 • Wifi / 4G: Bruikbaar in Wifi / 3G-4G en 5G 

Ontdek Masana en haar troeven voor de coördinatie van thuiszorg!