Go to content

Ring Twice

Gezondheid

Iemand die de boodschappen doet, die op de kinderen past, die de hond uitlaat … Dit is vaak meer dan welkom na een ziekenhuisopname voor een ernstige ziekte.

De uitdaging

Bij een ziekenhuisopname voor een ernstige ziekte, is een beetje hulp aan huis geen overbodige luxe.

Ring Twice

De oplossing

Hulp en ondersteuning tijdens de revalidatie na een ziekenhuisopname met de dienstverleners van Ring Twice

Ontdek Ring Twice via Ethias Servi+, inbegrepen in de hospitalisatieverzekering Ethias Hospi Quality+

Ethias Servi+ geeft recht op € 500 per jaar voor diverse producten en diensten (niet-medische producten en diensten) voor wie lijdt aan een ernstige ziekte en een ziekenhuisopname achter de rug heeft.

Ethias Servi+ is onderdeel van de hospitalisatieverzekering Hospi Quality+ van Ethias.

Wat niet-medische thuishulp betreft, kan men beroep doen op partner Ring Twice! 

Via Ring Twice kan men iemand inschakelen om uw boodschappen te doen, om op de kinderen te passen, om de hond uit te laten of om de tuin te onderhouden …

Ring Twice is een van de eerste erkende platformen op het vlak van collaboratieve economie.

Meer dan 36 000 geselecteerde dienstverleners van over heel België hebben intussen een plaats gekregen op het platform.

In 3 stappen naar de geknipte dienstverlener:

 1. Een aanvraag doen van een dienst waar er behoefte aan is. RingTwice verwittigt vervolgens de personen met de nodige competenties uit de buurt.
 2. De dienstverlener kiezen.
 3. Een afspraak maken!
Over Ethias Hospi Quality+

Een hospitalisatieverzekering met een uitgebreide dekking en het comfort van een eenpersoonskamer

Deze hospitalisatieverzekering verzekert:
 • De ziekenhuiskosten van een eenpersoonskamer
 • € 0 franchise in een gecertificeerd ziekenhuis
 • Niet-vergoedbare behandelingen, geneesmiddelen en medisch materiaal
 • Medische kosten, gelinkt aan 33 ernstige ziekten (met of zonder ziekenhuisopname)
 • Medische kosten voor (60 dagen) en na (180 dagen) je ziekenhuisopname
 • Medische vervoerskosten (onbeperkt)
 • Kosten voor psychiatrie
 • Verblijfskosten van een rooming-in
 • Ethias Servi+
 • Kraamzorg
 • Verblijfskosten van een orgaandonor
Goed om weten:

Tot en met 69 jaar kan je van deze formule gebruik maken.

Uitsluitingen:

Wat dekt de Ethias Hospitalisatieverzekering, formule Ethias Hospi Quality+ niet:

 • Esthetische behandelingen of verjongingskuren
 • Ziektes of ongevallen in staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of onder invloed van drugs, narcotica, geneesmiddelen of verdovende middelen gebruikt zonder medisch voorschrift
 • Ziektes of ongevallen als gevolg van alcoholisme, verslaving of een overdreven gebruik van geneesmiddelen
 • Sterilisatie en anticonceptieve behandelingen
 • Vrijwillige verminking of zelfmoordpoging
 • De supplementen van erelonen en verblijfskosten bij een dagopname (One Day Clinic) in een eenpersoonskamer
 • Reeds bestaande aandoeningen, zwangerschap en ziekte bij het afsluiten van het contract
 • Een ziekte waarvan de symptomen zich reeds hebben gemanifesteerd op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en die binnen een termijn van twee jaar vanaf de aanvangsdatum van de overeenkomst worden gediagnosticeerd

De verzekering Ethias Hospi Quality+ is een hospitalisatieverzekeringscontract onderworpen aan het Belgische recht die voor het leven wordt afgesloten, tenzij minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het contract een opzegbrief is verstuurd.

Iedere beslissing tot het afsluiten van de verzekering Ethias Hospi Quality+ of Ethias Hospi Quality, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden en de infofiche. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

Men kan via alle kanalen een offerte krijgen en het contract afsluiten: via de kantoren, het customer centers en online via www.ethias.be.

De verzekering Ethias Hospi Quality+  is een hospitalisatieverzekeringscontract onderworpen aan het Belgische recht die voor het leven wordt afgesloten, tenzij minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het contract een opzegbrief is verstuurd. 

Iedere beslissing tot het afsluiten van de verzekering Ethias Hospi Quality+ of Ethias Hospi Quality, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden en de infofiche. Dit document is tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen( www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.

Ethias Servi+ is inbegrepen in de formule Ethias Hospi Quality+

Beland je voor langere tijd in het ziekenhuis met een ernstige ziekte? Met Ethias Servi+, heb je recht op € 500 per jaar voor diverse diensten en producten.

Gedekt:
 • Niet-medische thuishulp (huishouden, tuinonderhoud, oppas voor de kinderen …)
 • Noodzakelijke esthetische producten (hydraterende crème, een sjaal …)
Niet gedekt:
 • Andere diensten die niet tot doel hebben om je te helpen of ondersteuning te bieden tijdens je revalidatie na een ziekenhuisopname.