Go to content

SELF (Ethias Assistance)

Mobiliteit

Onderweg en autopech? Dat is één van de laatste dingen die u wilt meemaken. Ethias Assistance maakt het u gelukkig iets aangenamer door u zelf te laten kiezen hoe u geholpen zal worden. Bel met een medewerker of handel uw aanvraag volledig online af dankzij SELF!

De uitdaging

Beeld u zich even in: u vertrekt eindelijk op die langverwachte autovakantie en een motorstoring roet in het eten. Dan wil u natuurlijk liefst zo snel mogelijk voortgeholpen worden. SELF is de innovatieve tool die klanten van Ethias Assistance kunnen gebruiken om hun aanvraag voor pechbijstand online in te dienen, maar ook het volledige proces digitaal te laten verlopen.

Femme assise sur le trottoir derrière une voiture en panne avec un triangle d

De oplossing

De digitale tool voor pechverhelping van Ethias Assistance

Autopech, maar u hebt de bijstandsverzekering Ethias Assistance? U hebt geluk, er komt, als u dit wenst, zo snel mogelijk een pechverhelper naar u toe! Laat weten waar u zich bevindt, wat er is gebeurd, op welk moment dit is gebeurd en wanneer u wilt dat de pechverhelper zich naar het voertuig begeeft.

Wat moet u doen?

  • Contacteer Ethias Assistance telefonisch
  • Kies voor de optie “SELF” waardoor u de aanvraag volledig via uw smartphone kan afhandelen
  • Blijf aan de lijn om een medewerker te spreken

Goed om te weten: ook al kiest u voor SELF, u behoudt uw plaats in de wacht aan de telefoon evenzeer!

Ethias Assistance Car & Family

Ethias Assistance Car & Family combineert pechverhelping en bijstand aan personen.

Pechverhelping

Een ongeval of pech? We depanneren of slepen uw voertuig (van minder dan 15 jaar).

Vanaf uw woonplaats: in geval van een probleem met uw voertuig, verlenen we bijstand vanaf uw woonplaats en in heel geografisch Europa.

Repatriëring van uw voertuig: in geval van pech of ongeval in het buitenland.

Bijstand aan personen (reizen van minder dan 90 opeenvolgende dagen)

Een ongeval of ziekte in het buitenland? We vergoeden de medische kosten als gevolg van een ziekenhuisopname en de ambulante kosten. We repatriëren u en een begeleider (op medisch advies).

We organiseren en betalen uw vervroegde terugreis: als een gezinslid dat in België is gebleven in het ziekenhuis wordt opgenomen of overlijdt tijdens uw verblijf in het buitenland.

Wat is niet gedekt:

De verzekering Ethias Assistance Car & Family komt niet tussen:

  • voor voertuigen ouder dan 15 jaar. Als uw voertuig ouder is dan 15 jaar, opteer dan voor de Ethias Assistance Car & Family Plus;
  • voor repatriëring van het voertuig als dat minder dan 5 dagen in het buitenland geïmmobiliseerd is;
  • voor medische kosten in België en voor medische kosten na een ziekenhuisopname in het buitenland voor een bedrag van meer dan € 250.000 per verzekerde en per voorval;
  • na 90 dagen in geval van verblijf in het buitenland;
  • voor herstellingskosten van het voertuig;
  • voor ziekten die de verzekerde al had.

Voor een offerte: afspraak op ethias.be of in een van de Ethias-kantoren, of bel naar 011 28 28 00

Lees aandachtig onze algemene voorwaarden en de infofiche voor u een Bijstandsverzekering afsluit. U vindt ze gratis op www.ethias.be en in onze kantoren.

De verzekering Ethias Assistance Car & Family (Plus) is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

Niet tevreden? Dan kunt u een brief sturen naar Ethias, rue des Croisiers, 24 te 4000 LUIK, of mailen naar klachtenbeheer@ethias.be. Bij betwisting kunt u een klachtenbrief sturen naar de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel.