Go to content

TRUST my car

Mobiliteit

TRUST my car is een innovatieve dienst die verkopers en kopers begeleidt om hen gemoedsrust en vertrouwen te bieden bij de verkoop van een tweedehandsvoertuig.

De uitdaging

In België gebeurt ongeveer 60% van de transacties op de tweedehandsmarkt tussen particulieren. Er is echter veel fraude en de tussenpersonen boezemen niet altijd vertrouwen in.

Trust my car

De oplossing

Een platform om de verkoop en aankoop van tweedehandsvoertuigen tussen particulieren in alle veiligheid te laten verlopen

TRUST my car is een dienstenplatform om de verkoop en aankoop van tweedehandswagens tussen particulieren te begeleiden. Het platform is zowel toegankelijk voor Ethias-klanten als voor niet-klanten.

De volgende diensten worden via het platform aan de verkoper aangeboden:

 • Inspectie van het voertuig op 60 punten in een Auto5-garage (een grondiger nazicht dan de gewone wettelijke technische inspectie);
 • Intekening op een reparatiekostenverzekering* (enkel als de inspectie van het voertuig positief is) voor 15 onderdelen;
 • Beveiligde betaling en opmaak van de verkoopovereenkomst

Verkopers, die op deze dienst intekenen, zullen hun kopers kunnen geruststellen door hen een voertuig aan te bieden dat door experten is gecontroleerd. En aangezien alle interacties binnen één applicatie gebeuren, zijn ze alle (ook de financiële) beveiligd. Al deze voordelen zullen het mogelijk maken om meer én sneller kopers aan te trekken.

De verkoop zonder tussenpersoon stelt hen ook in staat een hoger bedrag in eigen handen te houden.

De kopers kunnen op hun beurt kiezen tussen twee formules: de formule “Trust” (reparatiekostenverzekering voor 6 maanden) en de formule “Trust PLUS” (reparatiekostenverzekering voor 11 maanden 27 dagen). Verzekerd zijn in geval van mechanische pech … Dat is pas comfort!

*De Reparatiekostenverzekering – Car Garantie

Reparatiekostenverzekering verdeeld door Ethias Services nv voor rekening van Car Garantie Assurance AG.

Met de reparatiekostenverzekering kan je de terugbetaling van de reparatiekosten van je voertuig krijgen als gevolg van een defect mechanisch of elektronisch onderdeel van je voertuig: uitlaatsysteem, overbrengingsbrug/-bak, remsysteem, elektrisch systeem, dynamisch controlesysteem van het voertuig, airconditioning, comfortelektronica, voedingssysteem, transmissie, koelsysteem, stuurinrichting, handgeschakelde/automatische versnellingsbak, bescherming van de inzittenden.

Belangrijkste gedekte waarborgen:

In geval van een defect aan een verzekerd onderdeel binnen de verzekeringslooptijd:

 • arbeidsloon volgens de werktijdrichtlijnen van de fabrikant
 • materiaalkosten volgens de adviesprijs van de fabrikant (bovengrens)
 • kosten die in verband met de reparatie van schade worden gemaakt voor test-, meet- en instelwerkzaamheden, dit volgens de werktijdrichtlijnen van de fabrikant
 • mobiliteitskosten zoals bijvoorbeeld kosten voor wegslepen, trein, huurauto, overnachting en telefoongesprekken (wanneer afzonderlijk overeengekomen)

Voornaamste uitsluitingen van dekking:

 • schade ontstaan door een ongeval
 • schade ontstaan door ondeskundig, moedwillig of kwaadwillig gebruik
 • schade ontstaan door wijziging van de oorspronkelijke constructie van het motorvoertuig (bijv. tuning, verwijdering van de snelheidsbegrenzer, vermogensaanpassing enz.) of door het inbouwen van onderdelen van een ander merk of accessoires die door de fabrikant niet zijn gehomologeerd
 • schade ontstaan door gebruik van ongeschikte producten/middelen of door een gebrek aan product/middel (brandstoffen, smeermiddelen, olie, koelvloeistoffen, enz.)

Vrijstelling:

Je dient bij te dragen in de te vergoeden materiaalkosten door een percentage te betalen, gebaseerd op de kilometerstand van het voertuig op het moment van schade, of een forfaitair bedrag (wanneer overeengekomen).

Documenten:

Wettelijke informatie:

Ethias Services nv geeft geen advies met betrekking tot het commercialiseren van de reparatiekostenverzekering.

Elke beslissing om in te tekenen op de reparatiekostenverzekering moet gebaseerd zijn op een grondige kennisname van de informatiefiche en van de algemene voorwaarden. Het betreft een verzekeringsovereenkomst van 6 maanden of 11 maanden en 27 dagen die niet automatisch wordt verlengd. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

Heb je een klacht over de verkoopprocedure van de reparatiekostenverzekering, d.w.z. de informatie die je tijdens de precontractuele fase kreeg, dan kan je contact opnemen met Ethias Services nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, Fax 04 220 39 65, klachtenbeheer@ethias.be.

Heb je een klacht over de reparatiekostenverzekering in het kader van het beheer van je contract of je schadegeval, dan kan je contact opnemen met CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Filiaal België, Ruiterijschool 6, BE-2930 Brasschaat, Tel. +32 (0) 3 287 76 10, info@cargarantie.be, www.cargarantie.com.

Vind je geen oplossing via die weg, dan kan je je wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), De Meeûssquare 35 in 1000 Brussel – Fax 02 547 49 75.

In het kader van de verkoop van verzekeringscontracten voor reparatiekosten treedt Ethias Services nv (Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik – RPR Luik – BTW BE 0825.876.113 – IBAN: BE98 0019 1051 1693 – BIC: GEBABEBB) op als niet-verbonden verzekeringsagent van Car Garantie Assurance AG, CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Gündlinger Straße 12, D-79111 Fribourg, rechtbank van inschrijving: Amtsgericht Fribourg, HRB 2332 – BTW DE 142.104.112 en in Duitsland toegelaten bij de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht (BaFin) onder het nr. 5547, gemachtigd om in België verzekeringscontracten te verdelen via haar filiaal in de Ruiterijschool 6, BE-2930 Brasschaat – IBAN: DE74 7002 0270 0015 3946 49 BIC : HYVEDEMMXXX

Ethias nv (moedermaatschappij) heeft een rechtstreekse participatie van 100 % in het kapitaal van Ethias Services nv.